Línea H14 Autobuses de Barcelona (TMB)

Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea H14: Paral·lel - Sant Adrià de Autobuses de Barcelona (TMB).

Información de línea

Horario de Línea H14

Horarios Paral·lel - Sant Adrià

Horas y frecuencias de salida de la parada Ronda Sant Pau - Carrer de les Flors

Laborables

05:00 - 05:12 - 05:24 - 05:37 - 05:50 - 06:03 - 06:15 - 06:26

06:36 - 06:46 - 06:56

de 07:00 a 21:00: cada 9 minutos

21:01 - 21:10 - 21:20 - 21:30 - 21:45 - 22:00 - 22:15 - 22:30

22:45 - 23:05

Sábados

06:00 - 06:15 - 06:30 - 06:45 - 07:00 - 07:15 - 07:30 - 07:45

08:01 - 08:17 - 08:33 - 08:48

de 09:00 a 21:00: cada 13 minutos

21:10 - 21:25 - 21:40 - 21:55 - 22:10 - 22:25 - 22:40 - 22:55

23:10

Domingos y festivos

07:00 - 07:20 - 07:40 - 08:00 - 08:20 - 08:38 - 08:56

de 09:00 a 21:00: cada 17 minutos

21:15 - 21:35 - 21:55 - 22:15 - 22:40 - 23:05

Horarios Sant Adrià - Paral·lel

Horas y frecuencias de salida de la parada Av de la Platja - Pont d'Eduard Maristany

Laborables

04:45 - 05:00 - 05:14 - 05:27 - 05:37 - 05:47 - 05:56 - 06:05

06:14 - 06:23 - 06:32 - 06:41 - 06:50 - 06:59

De 07:00 a 21:00: cada 9 minutos

21:04 - 21:16 - 21:31 - 21:46 - 22:01 - 22:18 - 22:35 - 22:55

23:15 - 23:35

Sábados

06:45 - 07:00 - 07:15 - 07:31 - 07:47 - 08:02 - 08:16 - 08:29

08:42 - 08:56

De 09:00 a 21:00: cada 13 minutos

21:06 - 21:21 - 21:36 - 21:52 - 22:08 - 22:24 - 22:40 - 23:00

Domingos y festivos

07:45 - 08:10 - 08:30 - 08:50

De 09:00 a 21:00: cada 17 minutos

21:07 - 21:28 - 21:49 - 22:10 - 22:35 - 23:00